Flytta ditt företag till molnet

Driver du ett större företag finns det egentligen inte någon som helst anledning för dig att använda lokala it-applikationer eller egna fysiska servrar. Förutom att det är en kostsam lösning är det även en osäker och sårbar sådan, som snabbt drar till sig uppmärksamheten från hackare och andra illvilliga personer. Idag finns det mycket säkra och prisvärda molnbaserade lösningar som innebär att ditt företag egentligen inte behöver förvara någon data lokalt eller använda sig av lokala applikationer. Istället kan detta helt och hållet hanteras via molnet.

Använd etablerade leverantörer av molntjänster

Det stora problemet med molntjänster är att det har börjat dyka upp mindre seriösa aktörer på marknaden. En mindre seriös aktör är synonymt med att du inte kan vara säker på att företagets data alltid hanteras på ett säkert sätt, samtidigt som tillgängligheten inte alltid är den bästa. Du riskerar därför att inte komma åt företagets data eller applikationer när de behövs som bäst. Ska ditt företag använda sig av molntjänster bör dessa utan undantag tillhandahållas av väletablerade och seriösa aktörer.

En mycket pålitlig och kompetent aktör på den svenska marknaden är Nordlo som erbjuder ett brett spektrum av olika molntjänster. Via deras webbplats på Nordlo.com kan du snabbt få en överblick över vad de har att erbjuda. Nordlos kunder utgörs till övervägande del av större företag och organisationer som ställer mycket höga krav på sina leverantörer. Använder du dig av Nordlos lösningar i molnet kan du därför vara i trygg förvissning om att ditt företags data alltid förvaras på ett säkert sätt. Som kund hos Nordlo kan du dessutom, via Nordlo.com, logga in till en egen och personlig kontrollpanel där du får omedelbar tillgång till kundtjänsten.

Molnet är en investering med hög ROI

Väljer du att förlägga huvuddelen av ditt företags it-infrastruktur till molnet är det något som snabbt kommer att avspegla sig i det ekonomiska resultatet. Företaget kommer raskt att kunna minska sina personalkostnader genom att säga upp en stor del av it-personalen. Vidare kommer kostnaderna för inköp av egen hårdvara i form av servrar och kringutrustning att drastiskt minska. Dessa besparingar kommer med råge att överstiga kostnaderna för molntjänsterna, varför beslutet att investera i molnet sannolikt kommer att vara ett av dina bättre beslut som företagsledare.